TỔNG HỢP NHÀ HẠNH PHÚC
ĐÃ GÓP LẺ THÀNH CÔNG

Tiền lẻ của bạn đã góp sức xây thêm hàng nghìn căn nhà hạnh phúc để các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn vùng cao có được một mái nhà an toàn hơn, sạch sẽ hơn.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ GÓP LẺ THÀNH CÔNG 

Nhà Hạnh Phúc số 35

Nhà Hạnh Phúc số 62

Nhà Hạnh Phúc số 46

Nhà Hạnh Phúc số 37

Nhà Hạnh Phúc số 43

Nhà Hạnh Phúc số 38

Nhà Hạnh Phúc số 51

Nhà Hạnh Phúc số 69

Nhà Hạnh Phúc số 59

Nhà Hạnh Phúc số 73

Nhà Hạnh Phúc số 53

Nhà Hạnh Phúc số 55

Nhà Hạnh Phúc số 56

Nhà Hạnh Phúc số 63

Nhà Hạnh Phúc số 57

Nhà Hạnh Phúc số 97

Nhà Hạnh Phúc số 58

Nhà Hạnh Phúc số 72

Nhà Hạnh Phúc số 75

Nhà Hạnh Phúc số 98

Nhà Hạnh Phúc số 100

Nhà Hạnh Phúc số 104

Nhà Hạnh Phúc số 84

Nhà Hạnh Phúc số 105

Nhà Hạnh Phúc số 110

Nhà HP số 26 + 27

Nhà Hạnh Phúc số 112

Nhà Hạnh Phúc số 115

Nhà Hạnh Phúc số 116

Nhà Hạnh Phúc số 106

Nhà Hạnh Phúc số 113

Nhà Hạnh Phúc số 123

Nhà Hạnh Phúc số 102

Sơn La
Nhà Hạnh Phúc số 43

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Lào Cai
Nhà Hạnh Phúc số 122

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 20,000,000 VNĐ.
- Góp lẻ trên Trái tim Momo: 60,000,000 VNĐ

Tổng tiền góp lẻ: 20,000,000 VNĐ

Lai Châu
Nhà Hạnh Phúc số 124

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Sơn La
Nhà Hạnh Phúc số 118

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Gia Lai
Nhà Hạnh Phúc số 117

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Thái Nguyên
Nhà Hạnh Phúc số 106

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Bình Thuận
Nhà Hạnh Phúc số 113

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Lào Cai
Nhà Hạnh Phúc số 123

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Hoà Bình
Nhà Hạnh Phúc số 102

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Tuyên Quang
Nhà Hạnh Phúc số 103

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- CityGym tài trợ 40,000,000 VNĐ
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 40,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 40,000,000 VNĐ

Sơn La
Nhà Hạnh Phúc số 115

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Sơn La
Nhà Hạnh Phúc số 116

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Lai Châu
Nhà Hạnh Phúc số 112

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Thanh Hoá
Nhà Hạnh Phúc số 110

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Tuyên Quang
Nhà Hạnh Phúc số 104

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Cao Bằng
Nhà Hạnh Phúc số 105

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Gia Lai
Nhà Hạnh Phúc số 84

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Hà Nội: 50,000,000 VNĐ
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Cao Bằng
Nhà Hạnh Phúc số 100

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Hà Nội: 50,000,000 VNĐ
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 30,000,000 VNĐ

Quảng Trị
Nhà Hạnh Phúc số 97

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Nhà hạnh phúc số 97 đã có nhà tài trợ toàn bộ số tiền, nên các khoản đóng góp cho NHP 97 sẽ chuyển sang cho NHP khác .

Tổng tiền góp lẻ: DỪNG GÓP LẺ

Nghệ An
Nhà Hạnh Phúc số 58

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Kon Tum
Nhà Hạnh Phúc số 56

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ:
- Lottle Department Store góp 40,000,000 VNĐ.
- Lottle Department Store gây quỹ 20,000,000 VNĐ.
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 20,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 20,000,000 VNĐ

Lào Cai
Nhà Hạnh Phúc số 72

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 60,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 60,000,000 VNĐ

Lạng Sơn
Nhà Hạnh Phúc số 98

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Kon Tum
Nhà Hạnh Phúc số 53

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Hoà Bình
Nhà Hạnh Phúc số 75

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Gia Lai
Nhà Hạnh Phúc số 57

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Sóc Trăng
Nhà Hạnh Phúc số 63

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Kiên Giang
Nhà Hạnh Phúc số 59

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 40,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 40,000,000 VNĐ

Sơn La
Nhà Hạnh Phúc số 26+27

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 160,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 160,000,000 VNĐ

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà hạnh phúc số 26

Nhà hạnh phúc số 27

Lào Cai
Nhà Hạnh Phúc số 73

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- HCTĐ Lào Cai: 20,000 VNĐ
- Chị Thanh Thủy: 30,000,000 VNĐ
- Sức mạnh 2000 góp lẻ quỹ: 30,000,000 VNĐ

Tổng tiền góp lẻ: 30,000,000 VNĐ

Thanh Hoá
Nhà Hạnh Phúc số 69

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 40,000,000 VNĐ.
- Nuôi Em Thanh Hoá góp 40,000,000 VNĐ

Tổng tiền góp lẻ: 40,000,000 VNĐ

Kon Tum
Nhà Hạnh Phúc số 55

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Lào Cai
Nhà Hạnh Phúc số 38

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Tuyên Quang
Nhà Hạnh Phúc số 51

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Đăk Nông
Nhà Hạnh Phúc số 62

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Phan Thể Dương ủng hộ 40,000,000 VNĐ.
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 40,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 40,000,000 VNĐ

Nhà Hạnh Phúc số 46

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Kon Tum

Nghệ An

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Nhà Hạnh Phúc số 37

Quảng Trị

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 thành công gây quỹ lẻ 80,000,000 VNĐ.

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Nhà Hạnh Phúc số 35

Hoàng Hoa Trung cùng các bạn trong team Sức mạnh 2000 đi 1 hành trình hơn 14 năm đã xây hơn 20 nhà hạnh phúc, hơn 130 điểm trường, hơn 4 cây cầu hạnh phúc, 3 khu nội trú ... tất cả tập trung vào giáo dục, bản cao. Mục tiêu của chúng tôi là xoá TOÀN BỘ trường tạm, nhà nội trú tại Việt Nam.
Được sáng lập và điều hành bởi Forbes 30 Under 30 Việt Nam : Hoàng Hoa Trung
Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ và TW Đoàn TNSC Hồ Chí Minh
Với 12 năm kinh nghiệm hoạt động xã hội
Nuôi cơm trưa gần 20,000 học sinh vùng cao với dự án Nuôi Em: http://nuoiem.com

Những con số của dự án
Sức Mạnh 2000

14+

Năm kinh nghiệm

320+

Công trình trường / nhà hạnh phúc / nội trú đã được xây dựng

40,000+

Học sinh bản cao được nuôi cơm trưa

118+

Dự án chỉ tính riêng tới 01/07/2022 đã được hoàn thành/ xây dựng

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 - ÁNH SÁNG NÚI RỪNG

Địa chỉ: P702 - 62 Bà Triệu - Hà Nội

Hotline: 0975 302 307

Email: niemtingroup@gmail.com

Website: http://sucmanh2000.com /
 http://goptruongle.sucmanh2000.com
http://nhahanhphuc.sucmanh2000.com
http:/cauhanhphuc.sucmanh2000.com

©2020 Allrights reserved sucmanh2000.com

THAM KHẢO

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us